Az alapítvány tevékenységének ismertetője PDF formátumban

—————————————————————

A Gyermekszem.Pont Alapítvány átfogó célja a magyarországi (elsősorban az általános iskolai) oktatás / nevelés számára szükséges szemléletváltás elősegítése, a pedagógiai módszertan korszerűsítése / modernizálása annak érdekében, hogy az oktatás a  XXI. század újfajta kihívásainak meg tudjon felelni.
Az alapítók és az Alapítvány létrehozását támogató szülők, pedagógusok egyöntetű véleménye, hogy az iskolai nevelés akkor hatékony és eredményes, ha a pedagógus a tanuló egyéni tempóját, képességeit, motivációját, valamint életkori sajátosságait figyelembe véve, tudatos pedagógiai koncepció mentén, nagyfokú következetességgel, de támogató szeretettel, „gyermekszemmel” nevel.

Az Alapítvány célja a művészeti nevelés beépítése az iskolai oktatás / nevelés mindennapjaiba, a művészetek és a közismeret egymást támogató, párhuzamos tanulásának népszerűsítése. Az alapítók vallják, hogy a művészeti nevelés, így különösen a tánc, az ének, a zene képes kapcsolatot teremteni a világ harmóniáival és egészséges lelkű, a világra nyitott, érdeklődő fiatalokat, felnőtteket teremt.

A Gyermekszem.Pont Alapítvány átfogó célja megvalósítása érdekében, a fenti szemléletmódnak megfelelő elsődleges tervei között szerepelteti a Gyermekszem.Pont Művészeti és nyelvi Központ megalapítását 2015. őszétől. A Központban a legkisebb és a legnagyobb gyermek is megtalálhatja a számára legideálisabb, legérdekesebb szabadidős elfoglaltságot, hisz a művészetek minden területét lefedik a képzéseink. Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a közös munka, a kooperáció fontosságára, így az egyes tagozatokon tevékenykedők, egy-egy téma köré csoportosulva, rendszeres bemutató előadásokat tartanak majd, ahol egy színvonalas produkció keretein belül láttatják fejlődésüket.
A Gyermekszem.Pont Művészeti Központ őszi indulását megelőzően, az alapítvány nyári komplex tematikus napközis táborokat szervez, ahol az alkotásé, a táncé, a sporté és a játékos nyelvtanulásé a főszerep. A változatos témák közül ki-ki kedve szerint válogathat.

A Gyermekszem.Pont Alapítvány, a fent említett oktatási intézmény megalapításán túl a magyarországi oktatás / nevelés szemléletváltásának elősegítése érdekében olyan elméleti és gyakorlati tudást szeretne átadni elsősorban alulról induló kezdeményezések formájában, amely a hazai pedagógusok mindennapi munkája során hasznosítható, és a hamarosan induló pedagógus minősítés folyamán is alkalmazható.