Aktualitások

Csatlakozz Te is a Gyszp-hez!

 

A Gyermekszem.Pont Alapítványi Általános Iskola  egy felmenő rendszerben alakuló, 2 éve működő ALTERNATÍV SZEMLÉLETŰ általános iskola, amely a 2018/2019-es tanévet 1. 2. 3. 4. 5. és 7. osztállyal kezdi.

Minden eddigi, meglévő osztályainkba várjuk még iskolánk iránt érdeklődő családok/gyermekek jelentkezését!

Iskolánk alternatív szemlélete leginkább abban nyilvánul meg, hogy gyermek-centrikus szemlélet képviselünk, nagy hangsúlyt fektetünk a reális énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére. Iskolai profilunk 3 fő alappillére a komplex művészeti nevelés, valamint az idegen nyelvi és a digitális kompetenciafejlesztés.

 

Miben nyújtunk mi mást, mint egy hagyományos Általános Iskola, milyenek a mi Alternatív módszereink?

hagyományos kerettantervvel dolgozunk, azonban tesszük ezt más, alternatív gyermek centrikusabb, életszerűbb, előremutatóbb módszerekkel.

A pedagógiai programunk alapvető pillére a rendszerelmélet, melynek célja, hogy a gyerekek hosszútávon tudjanak globálisan gondolkodni, megtalálják a saját útjukat, és később könnyen megállják a helyüket egy nagyvállalati környezetben.

Maximálisan iskolai feladatnak tekintjük a tanulás tanítását, így a kerettanterv által biztosított szabad órasávokat tanulásmódszertan “tanítására” szánjuk. Az egyszerű, játékos technikák segítségével a gyermek megismerheti személyes tanulási stílusát, ez a pedagógusok számára is világossá válik azáltal, hogy egyszerű belső mérést alkalmazunk rendszeres időközönként.

Az elfogadó, támogató, valóban szeretetet teljes, a gyermek egyéni tempóját és életkori sajátosságait figyelembe vevő, mégis következetes, nagyfokú gyermeki önállóságra nevelő koncepciónak köszönhetően az iskola képessé válik a tudásvágy felkeltésére, a gyermeki kíváncsiság fenntartására, az önkibontakoztatásra.

Minden órán fontos szerepet kap a kreativitás, a kritikai érzék fejlesztése, és az önkifejezés különböző módjai. A vizuális és zenei órákon pedig a gyerekek szabadon szárnyalhatnak a fantázia világában, mely kiemelten fontos a saját útjuk megtalálásának folyamatában.

 

Szeretettel várunk egy ismerkedő beszélgetésre, melyhez kérlek töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot: itt