A pedagógiai koncepciónk

A rendszerpedagógia nem újkeletű fogalom, szervezeti, nagyvállalati környezetben, az ún. tanuló szervezetekben, a rendszergondolkodás nélkülözhetetlen jellegzetesség. Az innovációt tehát nem az jelenti, hogy egy eddig nem létező, teljesen újfajta koncepciót dolgoztunk ki, hanem az, hogy a már létező koncepciót újfajta környezetbe, nevezetesen iskolai kontextusba helyezzük.

A rendszergondolkodás lényegeként úgy hisszük, hogy az oktatás szereplőinek szükséges a munkaerőpiac szereplőivel folytatott kommunikáció, hisz a nevelés célja – Szent –Györgyi Albert gondolatát idézve – az, hogy a gyermek, az iskolából kikerülve tudjon arra reflektálni, hogy mivel szeretne foglalkozni, merre felé kíván orientálódni, ez szükséges ahhoz, hogy a társadalom boldog, elégedett tagjává tudjon válni.

Ráadásul a fejlett piaci környezetben számos olyan hasznos, újszerű, kellően innovatív módszer létezik, amelyek alkalmasak arra, hogy iskolai környezetbe integráljuk azokat.

Pedagógiai koncepciónk lényegeként a tananyag jellegétől függően alakítjuk a tantermek elrendezését. Ha a téma, feladat úgy kívánja, csoportba rendezve alakítjuk a termet, ha frontális technikára van szükség – mert hitünk szerint ez sem elvetendő, olykor hasznos –, akkor a hagyományos elrendezést alkalmazzuk.

A tanórák szervezése során elképzelhetőnek tartjuk a hivatalos csengetési rendtől való eltérést, ha a téma, a foglalkozás jellege, a tanulói közösség hozzáállása úgy kívánja.

Maximálisan iskolai feladatnak tekintjük a tanulás tanítását, így a kerettanterv által biztosított szabad órasávokat tanulásmódszertan “tanítására” szánjuk. Az egyszerű, játékos technikák segítségével a gyermek megismerheti személyes tanulási stílusát, ez a pedagógusok számára is világossá válik azáltal, hogy egyszerű belső mérést alkalmazunk rendszeres időközönként. A személyes tanulási stílus megismerése segít a gyermeknek abban, hogy hatékonyan tudjon tanulni, segít abban, hogy megfelelő tanulási szokásokat tudjon kialakítani. Nem utolsó sorban – kisebb gyermekek esetében különösen – segíti a szülőt is abban, hogy valóban támogatni tudja gyermeke felkészülését.

Az elfogadó, támogató, valóban szeretetetteljes, a gyermek egyéni tempóját és életkori sajátoságait figyelembe vevő, mégis következetes, nagyfokú gyermeki önállóságra nevelő koncepciónak köszönhetően az iskola képessé válik a tudásvágy felkeltésére, a gyermeki kíváncsiság fenntartására, az önkibontakoztatásra.